Invasion Prologue

Client: Vodorod Pictures

Production: Dobro
Creative director: Alexey Dimkov
Executive producer: Timofey Penkov
CTO: Dmitry Dolgikh
Producer/coordinator: Alina Kilevaya
Dobro Team: Kirill Vygranenko, Yuliana Griganskaya, Alexander Guryev, Vladimir Kirillov, Tatyana Krasotenko, Victor Marchenko, Anton Mishenin, Stepan Neupokoev, Anna Pozdeeva, Marina Pustovaya, Dmitriy Rodin, Arseniy Sozinov, Arthur Terletskiy, Alexander Tokar, Artem Khabakhpashev, Anaida Khovrenkova, Anna Boyarkina, Dmitriy Vandyshev
IT support: Vadim Dobrazhan
Hardware Support: Smartex

Os comentários estão fechados.

Create a website or blog at WordPress.com

EM CIMA ↑